About Magento Store

PCB-BANGKOK.COM by Wongtanawoot Thailand Sheet Metal Solution Center
ศูนย์รวมเครื่องจักรงานแปรรูปโลหะแผ่นและงาน Fabrication Tel. +66.2.899.6374

วงศ์ธนาวุฒิ คือศูนย์วิจัยและพัฒนา งานแปรรูปโลหะแผ่นที่เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับผู้ประกอบการงานโลหะแผ่นในประเทศไทย หัวใจของการทำงานของเราคือ

+ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ :

เทคโนโลยีเครื่องจักรทุกตัวที่เราคัดสรรมานำเสนอ ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเทคโนโลนีอัจฉริยะที่เปลี่ยนวิถีคิดจากการทำงานแบบเดิม ขยายคอขวดการผลิต คิดนอกกรอบ และมุ่งไปสู่ทิศทางของการพัฒนาที่มีอนาคตด้วยพื้นฐานการตรวจสอบทางตลาดและ R&D อย่างจริงจัง

+ ใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงาน :

ในยุคค่าพลังงานแพงขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน ผู้ลงทุนต้องมั่นในว่าเครื่องจักรของคุณจะไม่สิ้นเปลืองพลังงานจนกลายเป็นการลงทุนที่ไม่สร้างความคุ้มค่าในอนาคต พลังงานคือปัจจัยชี้ขาดสำหรับผู้ลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ด้านแนวคิดและจิตวิทยาการประหยัดทรัพยากร อีกหนึ่งมุมมองที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำด้านการผลิตที่ส่งมอบสู่ผู้ประกอบการของเรา

+ ลดต้นทุนการผลิต และการซ่อมบำรุง :

ยุคต้นทุนการผลิตบีบรัดไม่อาจถือเป็นปัญหาในอนาคตได้อีกต่อไป มันคือกระแสที่ต้องได้รับการจัดการด้วยการใช้เครื่องจักรที่ให้ผลผลิตต่อหน่วยการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่กินทรัพยากรส่วนอื่นที่สำคัญไป การลดภาระการซ่อมบำรุงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกก็เป็นอีกตัวแปรที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถประมาณกำลังการผลิตในอนาคตได้อย่างชัดเจนบนพื้นฐานต้นทุนที่ควบคุมได้อย่างเป็นรูปธรรม

+ สร้างจุดคุ้มทุนได้ในเวลารวดเร็ว :

เทคนิคการผลิตที่กลั่นกรองจากประสบการณ์บริการลูกค้ากว่าร้อยรายทั่วประเทศทั้งใหญ่และเล็กทำให้วงศ์ธนาวุฒิสามารถคัดสรรเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ล้ำหน้าอย่างเหมาะสมกับเงินลงทุนและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานมีอยู่ ช่วยให้ผู้ลงทุนเดินทางถึงฝั่งฝันจุดคุ้มทุนได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งที่ขาดศักยภาพในการวิเคราะห์ตัวเองและลงทุนอย่างผิดวิธี

+ คิดค้นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยี :

การสร้างมูลค่าเพิ่มที่รวดเร็วของเราคือการพลิกแนวคิดทางการผลิตและการช่วนเหลือด้านมุมมองตลาดจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น การสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวของเราคือการร่วมกันวางแผนการลงทุนด้วยการตีแผ่เทคโนโลยีและทิศทางการผลิตที่จะตอบสนองลูกค้าในอนาคตได้อย่างตรงประเด็นจากการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง

+ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกแบบมืออาชีพให้กับ operator :

Human Error คือปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวสกัดกั้นการลดต้นทุนจาก Learning Curve วงศ์ธนาวุฒิสนับสนุนการทำงานแบบเป็นทีม ส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำให้กับ operator และที่สำคัญ ส่งเสริมด้านการฝึกอบรมด้านการใช้งานเครื่องและเทคนิค software ให้ operator ของคุณมีประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าด้วยระบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำตลอดทั้งปี

+ สร้าง Network การส่งต่องานผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการโลหะแผ่นแห่งประเทศไทย :

เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปโลหะแผ่นของประเทศไทยคือหัวใจของการสร้างคู่แข่งให้เป็นคู่ค้า ด้วยการประสานงานจับมือกันด้านการผลิต ทำให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมไทยขึ้นทุกวัน

เครื่องจักรที่เราคัดสรรมาไม่ว่าจะเป็น FIBER LASER / HYBRID PRESS BRAKE / ELECTRIC SHEARING / POWER FOLDING / CUT TO LENGTH / LASER AND PUNCH FROM COIL / PLATE ROLLER / IRON WORKER / WATERJET / DEBURRER AND SURFACE FINISHING จึงเป็นเครื่องในไลน์การผลิตที่จะทำให้คุณเดินนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอไปด้วยแนวคิดพื้นฐานที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของลูกค้าของเรา

นอกจากนี้ เรายังมีกลไกการสร้างตลาดให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการประหยัดงบประมาณสำหรับงานแปรรูปโลหะแผ่น ด้วยการลงทุนกับเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น USED AMADA LASER CUTTING / USED AMADA TURRET PUNCH / USED MURATA PUNCH PRESS / USED AMADA PRESS BRAKE / USED AMADA SHEARING และอื่นๆ เพื่อสร้างฐานตลาดให้มัานคงด้วยเครื่องจักรที่คุณมั่นใจ

ประสบการณ์ด้านการบริการกว่า 20 ปีของวงศ์ธนาวุฒิคือบทพิสูจน์ที่แข็งแกร่งว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เดินเคียงข้างไปกับผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อสร้างฐานการผลิตด้านงานแปรรูปโลหะแผ่นที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดในภูมิภาคให้ได้

 

" เพราะเรา...
คือมืออาชีพแห่งการพัฒนาวงการโลหะแผ่นตัวจริง
"